Rondomkijken.nl
Fort bij Kwadijk
Fort bij Kwadijk

Fort bij Kwadijk - Stelling van Amsterdam

Het Fort bij Kwadijk is nooit gebouwd. In 1894 werd wel begonnen met de bouw van het fort en er werden de zandlichamen, funderingen en vloeren aangelegd, maar in 1914 werd definitief besloten te stoppen met verdere bouw. Intussen waren wel de fortwachterswoning en de genieloods gebouwd. In de loop van de jaren daarna werd het zand voor allerlei doeleinden gebruikt en uiteindelijk werd het fortterrein in 1962 ontdaan van de laatste fortresten en werd het terrein geëgaliseerd. Zoals op deze website te zien, is van het fort zelf niets meer te ontdekken. Wel zijn de fortwachterswoning en de genieloods bewaard gebleven, zodat er nog steeds een duidelijke herkenning van deze locatie als een strategische positie binnen de Stelling van Amsterdam mogelijk is.
Home Retour forten Noordfront Over ons / Contact Links